คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ:  โทรศัพท์ :  0 4272 8526  หรือ webmaster@old.mk-sao.go.th


ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ คืออะไรคะ

ตอบ:  “ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่ประเพณีวัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email