สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 25 พ.ค.63

 

Print Friendly, PDF & Email